کاردیوژنتیک: ژنتیک برای کاردیولوژیست‌ها

نویسندگان

  • Bahareh Rabbani - مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ايران. http://orcid.org/0000-0003-1083-1660
  • Shiva Esmaeili - مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ايران.
  • Bahman Akbari* - گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران. - مرکز تحقیقات قلب و عروق، بیمارستان امام علی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. http://orcid.org/0000-0003-4389-7885
  • Nejat Mahdieh * - مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ايران.- مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ايران. http://orcid.org/0000-0002-8614-1538

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v17i2.2724

چکیده

بیماری‌های قلبی- عروقی (CVD) عامل اصلی مرگ و میر در جهان هستند به‌طوری‌که به تنهایی مسئول بیش از 9/17 میلیون مرگ در سال هستند. عوامل مختلفی در ایجاد این دسته از بیماری‌ها دخیل هستند از جمله سبک زندگی، تغذیه، محیط و ژنتیک. ژنتیک یکی از علل اصلی مي‌باشد. یکی از شواهد این امر، تجمع خانوادگی این بیماری‌ها به‌ویژه در کشورهای با فرهنگ‌های سنتی است که نشان‌دهنده‌ی نقش اجزای ژنتیکی در اتیولوژی این بیماری‌هاست. به همین دلیل لازم است کاردیولوژیست‌ها از زمینه‌های ژنتیکی بیماری‌های قلبی و عروقی و نحوه استفاده از آزمایشات ژنتیک در تشخیص و پیدا نمودن راه حل درمانی، آگاهی داشته باشند. در اینجا، اساس ژنتیکی انواع بیماری‌های قلبی- عروقی به ویژه موارد با وراثت تک ژنی، روش‌های تشخیصی و انواع تکنیک‌های پیشرفته تشخیصی ژنتیک بررسی و مرور می‌شود و همین‌طور، برای هر بیماری، ژن‌های کاندید و تکنیک ژنتیک مولکولی مناسب جهت تشخیص آن نوع بیماری یا اختلال، پیشنهاد و معرفی مي‌شود.

بیوگرافی نویسندگان

Bahareh Rabbani، - مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ايران.

 

Bahman Akbari*، - گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران. - مرکز تحقیقات قلب و عروق، بیمارستان امام علی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

 

Nejat Mahdieh *، - مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ايران.- مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ايران.

 

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2022-07-13

شماره

نوع مقاله

مرور نظام مند