شناسه دیجیتال مقالات

نویسندگان

  • Anneh Mohammad Gharravi1,2 1- دانشیار علوم تشریحی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.2- سردبير مجله دانش و تندرستي در علوم پايه. orcid http://orcid.org/0000-0001-5113-5982

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v15i2.2447

چکیده

شناسه دیجیتال یک شی (نه "یک شی دیجیتال") Digital Object Identifier(DOI) در واقع یک کد منحصر به فرد برای یک موضوع است و مانند یک اثر انگشت عمل می‌کنند و هر شناسه نشان‌دهنده یک موضوع است. در اینجا هر شی= هر نهاد (چیز: فیزیکی، دیجیتال، یا انتزاعی) می‌باشد. مؤسسه بین‌المللی DOI(The International DOI Foundation) در اکتبر 1997 در ایالت دلوار ثبت شد. در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ عضو شامل ناشران، مراکز داده علمی، استودیوهای فیلم و غیره از خدمات این مؤسسه استفاده می‌کنند. تاکنون برای 230 میلیون موضوع DOI ثبت شده است. پس DOI فقط برای مقالات نیست. شناسه دیجیتال مقالات علمی یا DOI شامل اعداد و حروفی است که از دو بخش کد ناشر و کد نوشته تشکیل شده است. در شناسه دیجیتال مقالات علمی (DOI) کد ناشر و کد نوشته با (/) از هم جدا می‌شوند. بهترین مسیر برای اطمینان از صحت DOI مقالات مراجعه به سایت https://www.doi.org می‌باشد. جهت ارتقای مجله و نمایه‌سازی در نمایه‌های معتبر و بهبود شاخص‌های کیفی و کمی مقالات، ناشران برای مقالات خود DOI دریافت می‌کنند. که مهمترین مزیت آن در رفرنس‌دهی مقاله‌های علمی است. سهولت و سرعت ارجاع مقاله با DOI احتمال بروز اشتباه را به حداقل می‌رساند. از طریق DOI می‌توان محل ذخیره‌سازی مقاله علمی را به Hyperlink تبدیل نمود و همین امر باعث ایجاد مشاهده‌پذیری بیشتر مقاله مربوطه می‌شود. نمونه‌ای از DOI برای مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشكي در ذیل آورده شده است. که با کلیک بر روی آن مستقیماً به مقاله موردنظر راهنمایی می‌شوید.

DOI: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v14i4.2298

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2020-09-30

شماره

نوع مقاله

نامه سردبیر