کمیته اخلاق نشر

  • Anneh Mohammad Gharravi1,2 1- دانشیار علوم تشریحی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.2- سردبير مجله دانش و تندرستي در علوم پايه. http://orcid.org/0000-0001-5113-5982

چکیده

کمیته اخلاق نشر (Committee on Publication Ethics) یا COPE یک کمیته بین‌المللی برای مجلات در ارتباط با کلیه جنبه‌های اخلاق نشر می‌باشد.
کمیته اخلاق نشر در سال ۱۹۹۷ توسط چند تن از سردبیران مجلات پزشکی در کشور انگلیس آغاز به‌کار کرد. انتشارات معروف مانند الزویر، وایلی، اشپرینگر و تیلور اند فرانسیس دارای عضویت در این کمیته هستند. این کمیته موارد متعددی مانند فرآیندهای داوری کاملاً تخصصی، تضاد منافع، مالکیت معنوی، بحث‌های پس از انتشار، نظارت اخلاقی و مدیریت مجله را بررسی و رصد می‌کند. کمیته اخلاق نشر توصیه‌هایی برای داوران و سردبیران به‌منظور رعایت اصل امانتداری و انصاف و داوری بدون تعصب و به دور از غرض و ... به زبان‌های مختلف تنظیم کرده است که باعث کاهش تخلفات حوزۀ پژوهش می‌گردد.
این توصیه‌ها در لینک زیر به زبان فارسی و از صفحه اصلی خود کمیته است و قابل دانلود می‌باشد (1).
https://publicationethics.org/files/Persian%20%281%29.pdf
انتشار مقاله
ژوئیه 20, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
GHARRAVI1,2, Anneh Mohammad. کمیته اخلاق نشر. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:1-1, ژوئیه. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/chfghfghgf>. تاریخ دسترسی: 19 سپتامبر. 2020 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i1.2406.
نوع مقاله
نامه سردبیر