دوره 10، شماره 3: 1394

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## XML (English) XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي

Azar Avazeh1, Mohammadreza Hajiesmaeili2, Amir Vahedian-Azimi3, Ali Naderi4, Seyed Jalal Madani5, Mohammad Asghari Jafarabadi6
Page:1-8
Abdolhossein Parnow1, Issac Karimi2, Seyedeh Azadeh Hosseini3
Page:9-15
Kamal Ranjbar1, Farzad Nazem1, Afshin Nazari2, Mohammad Reza Golami3
Page:16-23
Jalil Azimian1, Mohammad Abdi1, Mohammad Moradi1, Manhood Alipour Heidari2, Leili Yekeh Fallah1, Mohammad Reza Sheikhi1
Page:24-29
Mehdi Mirzaii1, Mojtaba Nasiri2, Pirasteh Norozi3, Mozhgan Fazli3, Seyyed Sajjad Khoramrooz4, Davood Darban Sarokhalil5
Page:30-34
Mahmood Khaksary Mahabady1, Mohammad Reza Gholami2, Hossein Najafzadeh Varzi3, Abolfazl Zendehdel4, Zahra Lotfalian5
Page:35-43
Jafar Vatandoost1, Leila Khalili2
Page:44-51
Aliasghar Rohani1, Abolghasem Honarmand2, Seyed Mahmoud Mehdinia3
Page:52-57
Naser Mirazi1, Farzaneh Tohidi2, Abdolkarim Hosseini3
Page:58-66
Hossein Bagheri1, Faride Yaghmaei2, Tahere Ashktorab3, Farid Zayeri4
Page:67-73
Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.