تحليل منابع اطلاعاتي موجود سوانح ترافيکي کشور

محمد موحدی
, حمید سوری
, الهه عینی

چکیده


مقدمه: هدف اين مطالعه بررسي وضعيت موجود ثبت اطلاعات سوانح ترافيكي در كشور و ارايه پيشنهادهاي كاربردي در جهت اصلاح نظام يكپارچه اطلاعات سوانح ترافيكي در كشور است.

مواد و روش­ها: در یک مطالعه توصیفی با استفاده از منابع اطلاعاتي موجود سازمان­هاي دخيل در امر سوانح ترافيكي شناسايي و سپس با مراجعه مستقيم به اين سازمان­ها از جمله پليس راهنمايي و رانندگي، وزارت راه و ترابري، وزرات بهداشت و مراکز تحقيقاتي مثل پژوهشكده حمل و نقل، مركز تحقيقات تروماي سينا، چگونگي ثبت و گردش اطلاعات موجود در خصوص اپيدميولوژي سوانح ترافيکي توسط پرسش­نامه روا و پایای تأيید شده، توسط کارشناسان آموزش دیده جمع­آوري شد. نظام فعلي گزارش ثبت سانحه ‌ترافيكي ‌براساس اطلاعات جمع‌آوري‌ شده‌ توسط‌ منابع مذكور مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.

یافته­ها: يافته­ها نشان مي‌دهند كه نظام ثبت تحت شبكه فعلي طراحي شده توسط مركز فن­آوري و اطلاعات راهور نيروي انتظامي اصول اوليه و پايه­هاي كافي براي ايجاد نظام ثبت ترافيك كامپيوتري را دارا مي­باشد. ولي به نظر مي­رسد سيستم به­عنوان يك كل در كشور به خوبي و به شكل متمركز مديريت نمي­شود. نظام اطلاعات تحت شبكه به درستي براي سازمان­هاي درگير توضيح داده نشده و يك توافق همگاني براي استفاده از اين سيستم جديد در سطح كلان كشوري بوجود نيامده است.

نتیجه­گیری: پيشنهاد مي­شود كه در نظام ثبت اطلاعات تحت شبكه نقش هر يك از بخش­هاي ديگر مثل سازمان راهداري، وزارت راه، مديريت فوريت­هاي پزشكي با تعريف سطح دسترسي متناسب با وظيفه هر يك از اين نهادها ديده شود و مديريت ثبت اطلاعات در هر بخش به خود آن­ها واگذار شود و يكي از نهادهاي اصلي مثل معاونت راهنمايي و رانندگي با همكاري كميسيون راه مسووليت هماهنگی و اعلام آمار كلي را عهده دار شود. 


واژه های کلیدی


سوانح ترافيکي، نظام ثبت اطلاعات، نظام مراقبت

تمام متن:

PDF


DOI: 10.22100/jkh.v5i0.1006

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.