دوره 2، شماره 4: 1386

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي

Sohrab Hajizadeh , Soghrat Faghihzadeh , Mohammad khaksari , Mohammadhossein Boskabadi , Akbar Pejhan , Mohammad Rostampour , Mahin Deyanat , Javad Naserian
2-9
Hossein Khosravi-Broojeni , Badrolmolok Forghani , Maryam Zare , Sasan Haghighi , Masoud Amini , Ahmad Khosravi
10-15
Maryam Abbasian , Mehri Delvarianzadeh
16-20
Manijheh Sereshti , Pouran Azari
21-28
Mryam Yarmohammadi , Narges Izadimood , Seyed Ali Ahmadi , Haydeh Haeri
29-34
Alimohammad Nazari , Majid Goli
35-39
Mahmoud Vakili , Mohammad Hossein Baghiani-Moghadam , Aseye Pirzadeh , Mahboubeh Dehghani
40-45
Sharifeh Norazizan , Ali Dadgari , Nobaya Ahmad , Leila Dadvar
46-52
Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.