دوره 2، شماره 4: 1386

فهرست مطالب

مقاله پژوهشي

Sohrab Hajizadeh, Soghrat Faghihzadeh, Mohammad khaksari, Mohammadhossein Boskabadi, Akbar Pejhan, Mohammad Rostampour, Mahin Deyanat, Javad Naserian
2-9
Hossein Khosravi-Broojeni, Badrolmolok Forghani, Maryam Zare, Sasan Haghighi, Masoud Amini, Ahmad Khosravi
10-15
Maryam Abbasian, Mehri Delvarianzadeh
16-20
Manijheh Sereshti, Pouran Azari
21-28
Mryam Yarmohammadi, Narges Izadimood, Seyed Ali Ahmadi, Haydeh Haeri
29-34
Alimohammad Nazari, Majid Goli
35-39
Mahmoud Vakili, Mohammad Hossein Baghiani-Moghadam, Aseye Pirzadeh, Mahboubeh Dehghani
40-45
Sharifeh Norazizan, Ali Dadgari, Nobaya Ahmad, Leila Dadvar
46-52
Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.