دوره 13، شماره 4: 1397

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## XML XML (English)

فهرست مطالب

نامه سردبیر

Anneh Mohammad Gharravi
1-2

مقاله پژوهشي

Behrooz Yahyaei 1,2 0000-0002-6495-2911, Parastoo Pourali 1,2 , Sahar Bakherad 1,2
3-10
Abolfazl Jafari-Sales 1 0000-0002-5710-4076, Yashar Bagherizadeh 1 , Raziyeh Helali-Pargali 1 , Masood Khalifehpour 1 , Nazila Imeni 2 , Behboud Jafari 3
11-16
Abas Ranjbari 1 0000-0001-6327-0416, Khalid Mohammadzadeh Salamat 2 , Samad Akbarzadeh 3 , Gholamreza Khamisipour 4
17-26
Fereshteh Ebrahimi 1 , Mozhgan Kheirandish 2 , Moslem Jafari Sany 3 , Davoud Afshar 2* 0000-0002-3259-3790
27-31
Mahnaz Mesripour Alavijeh 1 , Gholamhassan Vaezi 1 0000-0002-5258-826X, Mehdi Khaksari 2 , Vida Hojati 1
32-46
Zahra Rahmani 1 , Hasan Asiliyan Mahabadi 2* 0000-0002-1792-2488, Ali Khavnin 3
47-55
Hossein Khastar1 , Mona Fakharpour 2 , Safdar Mehdizadeh Shermeh 3 , Ali Zarei Mahmoudabadi 4 , Roghayeh Beygzadeh 5 , Moslem Jafariani 6* 0000-0002-1792-2488, Iman sadeghi 7
56-62
Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.