مجله دانش و تندرستي

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود به منظور بالا بردن سطح آگاهي و نيز آموزش و انتقال مفاهيم علمي و پژوهشي انجام شده به ساير همكاران اقدام به انتشار مجله حاضر نموده است. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی به‌صورت فصلنامه و به زبان فارسي و خلاصه انگليسي منتشر مي‌گردد و داراي رتبه علمي - پژوهشي از كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور مي‌باشد.  اين مجله، صرفاً يك مجله علمي است و منحصراً مقالات علوم پايه پزشكي در زمينه هاي كالبدشناسي، بافت‌شناسي، آناتومي ماكرو، جنين‌شناسي، بيوشيمي، تغذيه، ميكروب‌شناسي، باكتري‌شناسي، ويروس‌شناسي، ايمني‌شناسي، انگل‌شناسي، فيزيولوژي، فيزيك پزشكي، پرتوشناسي تشخيصي، پزشكي هسته اي، راديوبيولوژي، محافظت از پرتو، ژنتيك پزشكي و آسيب‌شناسي را چاپ مي‌نمايد. مقالات قابل پذيرش به ترتيب اولويت شامل: مقالات اصيل پژوهشي مربوط به مطالعات كوهورت، مداخله‌اي، كارآزمايي باليني، تجربي، مقالات تحليلي، اپيدميولوژيك و مقالات توصيفي مي‌باشد.

مجله در پايگاه‌هاي زير ايندكس مي‌شود:

 • Chemical Abstracts Service (CAS)
 • Index Copernicus
 • EBSCO
 • Google Scholar
 • Citefactor
 • National Library of Sweden (NLS)
 • Oregon Health and Science University (OHSU)
 • Islamic World Science Citation Center (ISC)
 • Barakatkns
 • Magiran
 • Scientific Information Database (SID)
 • noormags
 • OAJI

 

پایگاه ISC پایگاه National Library of Sweden ( NLM) پایگاه Chemical Abstract Service پایگاه Oregon Health and Science University (OHSU)

اطلاعیه ها

نمايه شدن مجله در بانك اطلاعاتي EBSCO، ESJI و OAJI

 اين مجله در بانك‌هاي اطلاعاتي EBSCO، OAJI و ESJI نمايه گرديد.


نمايه شدن مجله در بانك اطلاعاتي Citefactor

مجله ي دانش و تندرستي از ابتداي آبان ماه در بانك اطلاعاتي Citefactor نمايه مي شود

نمايه شدن مجله در بانك اطلاعاتي CAS

مجله ي دانش و تندرستي از مجلد تابستان 1393 به بعد در بانك اطلاعاتي Chemical Abstract نمايه مي شود

تسريع در ارزيابي مقاله

بنا بر تصميم هيات تحريريه مجله و ارتقاي فرايند ارزيابي علمي مقالات از  تابستان 1393 به بعد ارزيابي كليه ي مقلات ارسالي به اين مجله تا صدور پذيرش نهايي (Acceptance) در صورت همكاري نويسندگان محترم با مديريت مجله  طي يك ماه انجام مي شود شايان ذكر است  علاوه بر اين موارد رد سريع (Fast Reject) طي يك هفته به نويسندگان محترم ابلاغ مي گردد.

ارتقاي رتبه علمي مجله

بر اساس نتایج سطح بندی کمیسیون نشریات علوم پزشکی در سال 1391 مجله علمی پژوهشی دانش و تندرستی حائز رتبه علمی سطح 2 شد. این رتبه بندی بر اساس شاخصهای فنی و ساختاری و نمایه سازی مجله هر سال انجام می شود.


اطلاعیه های بیشتر