دوره 18، شماره 1: 1402

چاپ شده: 2023-03-19

مقاله پژوهشي

اثرات تجویز مزمن پیوگلیتازون بر اضطراب و افسردگی موش‌های آلزایمری مدل استرپتوزوتوسین

محمد صوفی ابادی
محمدحسین اسماعیلی
هاشم حق‌دوست‌یزدی
پوریا مقیمی‌آذر
Page:23-30
DOI:: https://doi.org/10.22100/jkh.v18i1.2777