ميزان سلنو پروتئين S و وضعیت استرس اکسيداتيو در پلاسماي خون بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2 و همبستگي آنها با سطح خوني گلوکز و پارامترهاي ليپيدي

  • Maryam Kamaleddini*1 1- گروه پزشکی- دانشکده پزشکی- دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود- شاهرود- ایران.
  • Mohsen Firuzray2 2- گروه بیوشیمی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ایران- تهران- ایران.
DOI:

چکیده

-
انتشار مقاله
ژوئیه 7, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
KAMALEDDINI*1, Maryam; FIRUZRAY2, Mohsen. ميزان سلنو پروتئين S و وضعیت استرس اکسيداتيو در پلاسماي خون بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2 و همبستگي آنها با سطح خوني گلوکز و پارامترهاي ليپيدي. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], ژوئیه. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2312>. تاریخ دسترسی: 07 اوت 2020 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i1.2312.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي

واژه های کلیدی

دیابت نوع 2، سلنوپروتئین S، استرس اکسیداتیو، گلوکز بالا، پارامترهای لیپیدی