تمرین تناوبی شدید از طریق پروتئین‌های mTOR و SREBP1 منجر به تنظیم بافت چربی در موش‌های صحرایی چاق مبتلا به دیابت نوع 2 می‌شود

  • Fatemeh Zarei*1 1- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد شهرکرد- دانشگاه آزاد اسلامی- شهرکرد- ایران.
  • Akram Jafari1 1- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد شهرکرد- دانشگاه آزاد اسلامی- شهرکرد- ایران.
DOI:

چکیده

-
انتشار مقاله
ژوئیه 7, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
ZAREI*1, Fatemeh; JAFARI1, Akram. تمرین تناوبی شدید از طریق پروتئین‌های mTOR و SREBP1 منجر به تنظیم بافت چربی در موش‌های صحرایی چاق مبتلا به دیابت نوع 2 می‌شود. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], ژوئیه. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2284>. تاریخ دسترسی: 07 اوت 2020 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i1.2284.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي

واژه های کلیدی

تمرین تناوبی شدید; پروتئین mTOR; پروتئین SREBP1; دیابت نوع 2; بافت چربی