گزارش يك مورد پلاستيك دفورميتي استخوان فيبولا به همراه شكستگي تيبياي همان طرف در فرد بالغ

Abbas Abdoli Tafti1
, Sanazsadat Sajadi2
, Maryam Shahmoradi3
1- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- گروه جراحی ارتوپدی- استادیار.
2- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دپارتمان اورژانس- پزشك عمومي.
3- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دانشجوي پزشكي عمومي.

چکیده


پلاستیک دفورمیتی به تغییر شکل ثابت استخوان به‌دنبال اعمال نیرو گفته می‌شود که این پدیده در بزرگسالان نادر می‌باشد و در بچه‌ها شایع‌تر است. در این گزارش یک مورد پلاستیک دفورمیتی فیبولا همراه با شکستگی تیبیای همان طرف را در فردی بالغ معرفی می‌کنیم که به‌دنبال اصابت نیرویی مستقیم رخ داده است. در معاینه اولیه علایم حیاتی پایدار بود و در گرافی‌های انجام شده شکستگی ساق به‌همراه تغییرشکل پلاستیک فیبولا، مشهود بود. جهت درمان جااندازی بسته فیبولا و سپس فیکساسیون داخلی تیبیا انجام شد.واژه های کلیدی


پلاستیک دفورمیتی، شکستگی تیبیا، شکستگی فیبولا، کمانی شدن استخوان

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Scheuer M, Pot JH. Acute traumatic bowing fracture of the forearm. The Netherlands Journal of Surgery 1986;38(5):158-159.

Saeid AR, Ziayi A. Plastic deformity of forearm bones in skeletally mature patients: Case report. Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 2004:8(2):117-120.

Verzin EJ, Andrews CT. Acute plastic deformation of the forearm in a skeletally mature patient treated with intramedullary fixation supplemented by circular frame external fixation. The Journal of Trauma 2009;67(5):E167-169.

Siavashi B, AbdoliTafti A, Sadat MM. A case report of plastic deformity of forearm after trauma in an Adult patient. Iranian Journal of Surgery 2010;18(1):69-73.

Simonian PT, Hanel DP. Traumatic plastic deformity of an adult forearm: case report and literature review. Journal of Orthopaedic Trauma 1996;10(3):213-215.

Borden S. Traumatic bowing of the forearm in children. J Bone Joint Surg [Am] 1974;56-A:611-6.

Sanders WE, Heckman JD. Traumatic plastic deformation of the radius and ulna.A closed method of correction of deformity. Clinicalorthopaedics and Related Research 1984 Sep;(188):58-67.

Siavashi B, Saki M. A case report of plastic deformity medicine. Journal of Lorestan University 2006;8(30):67-72.

Price TC, Mencio GA. Injuries to the shaft of the radius and ulna. In: Beaty JH, Kasser JR. Rockwood and green’s fractures in children. 5th ed. Philadelphia.Lippincott Williams & Willkins;2001.

Gordon L, Beaton W, Thomas T, Mulbry LW. Acute plastic deformation of the ulna in a skeletally mature individual. J Hand Surg Am 1991;16(3):451-45.

Kaushal L, Rai J, Saha S. Acute traumatic bowing of forearm bones in an adult: Case report. Contemp Orthop 1995;30:483-485.

Pablo NH, Pedro CB, Cristóbal PT. Acute traumatic fibular bowing associatedwith ankle fracture. Eur J Trauma Emerg Surg 2008;2:188-190.

Court-Brown CM, Aitken SA, Forward D, O’Toole RV. The epidemiology of fractures. In: Bucholz RW, Court-Brown CM, Heckman JD, Tornetta P, editors. In: Rockwood and Green’s Fractures in Adults. Seventh ed. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins, 2010:53-84.

Currey JD. The mechanical consequences of variation in the mineral content of bone. J Biomech 1969;2:1-11.

Vorlat P, DeBoeck H, Bowi g. Fractures of forearm in childrens: a long term fallow up. Clin Orthop 2003;413:233-7.
DOI: 10.22100/jkh.v9i4.489

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.